Kun la subteno de la Komununo Sant'Angelo di Brolo “Esperanta Civito”,

de Federazione Esperantista Italiana kaj de la Komununo Librizzi “Esperanta Civito”

POEZIO EL ĈIUJ ĈIELOJ
kvara fojo

konkurso pri poemoj en la itala lingvo kaj Esperanto

Tiu ĉi konkurso naskiĝis en Italio, danke al iniciato de itala esperantisto, kiu simbole alprenis la pseŭdonimon de Samideano.
Italio, krom la antikva Romo kai la mallonga frenezo dum la komenco de la dudeka jarcento, ne havas imperieman tradicion, ne trudas propran lingvon al la mondo per armiloj aǔ ekonomia potenco, ne martelas la mensojn de usonanoj, eǔropanoj, afrikanoj kaj de hindoj per kantaĵoj kaj sloganoj. La mirinda itala lingvo, kiu ne estas laǔmoda en la parolado de la politikistoj kaj arogantaj pseǔdo-intelektuloj, iris tra la mondo nur kun la elmigrintoj kaj artistoj. La italaj civitanoj, kiel multaj aliaj, kapablas kompreni tre bone kio estas la perforta kultura invado, ĉar ili jam suferas pro tio; li bone kapablas kompreni la rolon de neǔtrala lingvo por perado, kiu respektas ĉiun kulturon, kaj estas konceptita por la frateco kaj harmonio inter popoloj. Kiu diras, ke ĝi ne estas bezonata, ĉar oni havas la anglan aǔ la ĉinan lingvojn, tiu estas kulture jam tiom regata kaj envultata por ne percepti, ke oni estas minacanta lian identecon kaj apartenon. La lingvo-milito, kiu estas parto el pli vasta konflikto por superregado, kaj pasee kaj nun, estis historio de violento kaj perfortado. Tio neniam povos porti la pacigon kaj la plenan, reciprokan respekton inter popoloj.

Do, tiu ĉi konkurso originas el amo por la poezio kaj el amo por la libereco de ĉiuj gentoj, kiun Esperanto simbolas. Ĝi direktiĝas al italaj poetoj kaj, per Esperanto, al ĉiugentaj poetoj. Poesia da tutti i cieli. Poezio el ĉiuj ĉieloj.

KIU RAJTAS PARTOPRENI

Ĉiuj poetoj, el nia planedo.

LINGVOJ

La versaĵoj povos alveni en la itala lingvo, en Esperanto, aǔ en ambaǔ lingvoj.


KIAMANIERE ONI PETAS PARTOPRENI

La poetoj devas partopreni per nur unu poeziaĵo ne pli longa ol 50 (kvindek) versoj entute.

Oni sendu ĝin, kune kun la aliĝilo aperanta ĉi-sube, per retpoŝto al: samideano@hotmail.itAJNA  POEMTEMO ESTOS  AKCEPTITA

Ĉiuj tekstoj nur en formato word!

 
 La verkoj devos alveni antaŭ la 21-a de marto 2017. La limdato ne estas prokrastebla.

 
SEN PARTOPREN-KOTIZO

REALIGO DE LA LIBRO

La juĝantaro elektos la plej belajn versaĵojn (50), kaj ili konsistigos interesan poezian kolekton el ĉiuj latitudoj, laŭ koroj kaj mensoj de nia planedo.

La poemoj, kiuj alvenos en la itala lingvo, estos tradukitaj al Esperanto de konata esperantisto kaj itala poeto.

La poemoj, kiuj alvenos en Esperanto estos tradukitaj, al la itala lingvo, de alia esperantisto, itala poeto.

En la eldonita libro, do, la sama poemo estos legebla en du lingvoj: sur la dekstra paĝo en la itala lingvo, sur la maldekstra en Esperanto.

 
PREMIOJ

La premiada ceremonio okazos en komunuma Teatro el Sankta Anĝelo de Brolo (Sicilio, Italio), la 28-an de oktobro 2017, en la 6-a horo posttagmeze.

Estos ses kategorioj de premioj:

Unua premio: Plato, unu ekzemplero de la libro eldonita, unu ekzemplero de la romano "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ" de Samideano, pergameno de honora membro de Esperantista Sicilio.

Dua premio: Plato, unu ekzemplero de la libro eldonita, unu ekzemplero de la romano "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ" de Samideano.

Tria premio: Plato, unu ekzemplero de la libro eldonita, unu ekzemplero de la romano "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ" de Samideano.

Speciala premio: Itala Esperanto-Federacio premios la plej belan el la poemoj alvenintaj en Esperanto. Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita, unu ekzemplero de la romano "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ" de Samideano.

Speciala premio: Sicilia Esperanto-Federacio premios la plej belan el la poemoj alvenintaj, en Esperanto aŭ en itala lingvo, kiu temas socialan malkomforton kaj ĉian opreson. Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita, unu ekzemplero de la romano "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ" de Samideano, pergameno de honora membro de Sicilia Esperanto-Federacio.

Speciala premio: La Esperanta Gruppo "Umberto Stoppoloni" de Pistoio (Italio) premios la plej belan el la poemoj alvenintaj el Toskanio, en itala aŭ en Esperanto. Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita, du romanoj de Samideano

Speciala premio: Samideano premios la plej originalan el la poemoj alvenintaj. Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita, unu ekzemplero de la romano "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ" de Samideano.

Speciala premio: Edizioni Eva premios la plej bela el la poemoj ne selektitaj. Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita, unu ekzemplero de la romano "Kiu konis sinjoron Bosko Nedelkoviĉ" de Samideano.

La selektado de artverkoj estos neapelaciebla.

 
LA JUĜANTARO

La membroj de la Juĝantaro estas: Giuseppe Campolo  - verkisto, esperantisto, elpensinto de la Konkurso kaj fondinto de Sicilia Esperanto-Federacio (sekretario), Anna Maria Crisafulli Sartori  - literatura kritikisto, ĵurnalisto (prezidanto), kaj eminentaj esperantistoj: Renato  Corsetti - verkisto, Amerigo Iannacone - poeto, verkisto kaj eldonisto, Ella Imbalzano Amoroso - literatura kritikisto, Carmel Mallia - poeto, Perla Martinelli - ĵurnalisto, verkistino, Carlo Minnaja - poeto kaj verkisto, Luigia Oberrauch Madella - beletristo, Nicola Ruggiero - poeto.

La juĝantoj ricevos la verkojn, kiuj estos distingitaj per numero, dum la aŭtoraj nomoj estos konataj nur al Samideano, kiu sin detenos je voĉo, sed li gardas al si la rajton premii poemon, kiu, laǔ sia opinio, estas plej originala.

Por peti aliĝilon en formato word:
samideano@hotmail.it

ALIĜILO
Kara aŭtoro, per ĉi tiu formularo vi akceptas la jenan regularon kaj la partoprenmanierojn, vi deklaras, ke via verko estas via kreaĵo kaj ke vi posedas ĉiujn ĝiajn rajtojn, krome vi akceptas la traktadon de viaj personaj elementoj, laŭ la reguloj antaŭfiksitaj de la leĝa dekreto 169/03 de la itala Respubliko kaj ekde nun vi permesas la eventualan publikigon de via verko.

Benvolu plenigi la sekvan formularon, en ĉiuj ĝiaj partoj. Ĉio nur en formato word!>Familia Nomo:__________________________________________________________________________________________________


>Persona nomo:__________________________________________________________________________________________________


>Naskiĝdato:_____________________________________________________________________________________________________


>Adreso (nacilingve en latinaj literoj):_______________________________________________________________________________


>Poŝtkodo:______________________________________________________________________________________________________


>Urbo:_________________________________________________________________________________________________________


>Lando:________________________________________________________________________________________________________


>Tel. (kun landa prefikso):________________________________________________________________________________________

>Portebla:_______________________________________________________________________________________________________


>Retadreso:_____________________________________________________________________________________________________

>Titolo de via verko:______________________________________________________________________________________________

Nicola Morandi estas la responsulo pri la disfamigo


Giuseppe Campolo 2013 10 18

ideo strukturo procedo

ciuj rajtoj           
Serata di premiazione del 18 ottobre 2016, nel teatro comunale di Sant'Angelo:

_________________________
Ascolta l'intero discorso di Giuseppe Campolo, in cui fa una dettagliata analisi sociale, reinterpreta il ruolo dell'Esperanto, definisce un ideale e universale Siciliano, annuncia la costituzione di Sicilia Esperantista:


Per richiedere lo Statuto di Sicilia Esperantista, scrivere a siciliaesperantista@gmail.com
Notizie su Sant'Angelo di Brolo   

Informoj pri kumunumo Sankta Anĝelo el Brolo

Le contrade      La kvartalojA Sant'Angelo di Brolo, via Oreto, 1A.
Telephone:+39 0941 534232
E-mail: lavecchiafattoria1@hotmail.it


UNUA PAĜO