KUN LA PATRONECO


            de la
  Komunumo


Sankta Anĝelo de Brolo


                    (Messina - Sicilia - Italia)


kaj de la


Itala Esperanto-Federacio

                   estas anoncita la    
SENPAGA KONKURSO


"POEZIO EL  ĈIUJ ĈIELOJ"

 

              LIMDATO: LA 21-a DE MARTO 2014              

KIU RAJTAS PARTOPRENI

Ĉiuj plenkreskuloj, el nia planedo.

LINGVOJ

La verkoj povos esti en la itala lingvo aŭ Esperanto.

Ĉi tiu konkurso povas ankaŭ esti konsiderata kiel la konkreta pruvo pri la granda komunika malfacileco inter la homoj ankoraŭ nun ekzistanta. Kvankam en multaj landoj oni obstinas antaŭenpuŝi la adopton de eksterlanda lingvo, neniam okazos, ke tiu sola lingvo eststos disvastigata al ĉiuj civitanoj de la tuta mondo, Krom ne se oni trudos ĝin per senprecedenca perforto, ĉar ĝi, apartenante al unu popolo, povas nur kaŭzi dominadon, kiel tio estas vaste dokumentita. Same kiel Esperanto nun helpas nin porti nian mesaĝon al ĉiuj anguloj de la mondo, per malgranda peno ĝi povus solvi definitive ĉi tiun problemon mondskale.KIAMANIERE ONI PETAS PARTOPRENI

La poetoj partoprenas per unu sola poeziaĵo ne pli longa ol 40 (kvardek) versoj entute.

Oni sendu ĝin, kune kun la aliĝilo aperanta ĉi-sube, per retpoŝto al: samideano@hotmail.it

 

 La verkoj devos alveni antaŭ la 21-a de marto 2014.

 

REALIGO DE LA LIBRO

La juĝantaro elektos la plej belajn versaĵojn, kaj ili konsistigos interesan poezian kolekton el ĉiuj latitudoj, laŭ koroj kaj mensoj de nia planedo.

La poemoj, kiuj alvenos en la itala lingvo, estos tradukataj al Esperanto de konata esperantisto kaj itala poeto.

La poemoj, kiuj alvenos en Esperanto estos tradukataj, al la itala lingvo, de alia esperantisto, itala poeto.

En la libro, kiu estos eldonata, do, la sama poemo estos legebla en du lingvoj: sur la dekstra paĝo en la itala lingvo, sur la maldekstra en Esperanto. 

PREMIOJ

Al ĉiuj aŭtoroj de la elektitaj poemoj oni aljuĝos gravan diplomon. Oni sciigos al ili la daton de la premiado, kiu estos impona.

Estos kvar kategorioj de premioj:

Uua premio: en mono kaj pokalo, kaj kvin ekzempleroj de la libro.

Dua premio: pokalo, kaj kvin ekzempleroj de la libro.

Tria premio: pokalo, kaj kvin ekzempleroj de la libro.

Speciala premio: La Itala Esperanto-Federacio premios la plej belan en la poemoj alvenitaj en Esperanto.

 

La selektado de artverkoj estos neapelaciebla.


LA JUĜANTARO

La membroj de la Juĝantaro, kiu konsistigas el poetoj, verkistojn, ĵurnalistojn kaj literatur-kritikistojn, oni konigos post pri ilia decido.
ALIĜILO


Kara aŭtoro, per ĉi tiu formularo vi akceptas la jenan regularon kaj la partoprenmanierojn, vi deklaras, ke via verko estas via kreaĵo kaj ke vi posedas ĉiujn ĝiajn rajtojn, krome vi akceptas la traktadon de viaj personaj elementoj, laŭ la reguloj antaŭfiksitaj de la leĝa dekreto 169/03 de la itala Respubliko kaj ekde nun vi permesas la eventualan publikigon de via verko.


Benvolu plenigi la sekvan formularon, en ĉiuj ĝiaj partoj.

>Familia Nomo:___________________________________________________

>Persona nomo:___________________________________________________

>Naskiĝdato:______________________________________________________

>Adreso (nacilingve en latinaj literoj):______________________________________

>Poŝtkodo:_______________________________________________________

>Urbo:__________________________________________________________

>Lando:_________________________________________________________

>Tel. (kun landa prefikso):_____________________________________________

>Portebla:________________________________________________________

>Retadreso:______________________________________________________

>Titolo de via verko:_________________________________________________

>Subskribo:______________________________________


2013 10 18

ideo strukturo procedo

ciuj rajtoj


Notico pri kumunumo Sankta Anĝelo el Brolo
home